HIKOKI UM36DA AKKUS KEVERŐGÉP MV
AKKUS KEVERŐGÉP
203894 Ft
FLEX MXE 1000 WR2 120 230/CEE KEVERŐGÉP
AKKUS KEVERŐGÉP
66490 Ft