HIKOKI UM36DA AKKUS KEVERŐGÉP MV
AKKUS KEVERŐGÉP
211900 Ft
FLEX MXE 1000 WR2 120 230/CEE KEVERŐGÉP
AKKUS KEVERŐGÉP
66990 Ft