Vásárlási utalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint vásárlásra jogosító sorszámozott okirat. Az utalvány kibocsátási értéke az az összeghatár, amely értékben a vásárló az A.P.R. Szerszám és Burkolástechnikai Kft üzletében, utalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe.

 

1. A vásárlási utalvány kötelező tartalmi elemei:

- kibocsátó adatai: A.P.R. Szerszám és Burkolástechnikai Kft (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4)

- a vásárlási utalványra vonatkozó utalás

- a kibocsátási érték magyar forintban

- a kiállítás dátuma

- a felhasználási időszak

- felhasználási helyek adatai

- sorszám

2. A vásárlási utalványról:

A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított okirat.

Az vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani különböző kibocsátási értékben ( 5.000Ft, 10.000Ft, 20.000Ft, 50.000Ft 100.000Ft).

A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.

A vásárlási utalvány vételára nem lehet magasabb az utalvány kibocsátási értékénél.

A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

A vásárlási utalvány elvesztése, sérülése, csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

Kizárólag az a vásárlási utalvány használható fel, amely a vásárlás pillanatában a kibocsátó időbélyegzőjével és informatikai rendszerében érvényesítésre került, illetve érvényes, azaz a felhasználási ideje nem járt le.

3. A vásárlási utalványokat kizárólag az A.P.R. Szerszám és Burkolástechnikai Kft. üzletében lehet megvásárolni, személyes átvétellel. Utalvány vásárlásról kibocsátó pénztárbizonylatot ad ki. Ezzel egyidejűleg az utalvány élesítésre kerül a kibocsátó rendszerében, illetve az utalványon rögzítésre kerül a kiállítás dátuma.

 

4. Az vásárlási utalvány felhasználása:

Az utalvány felhasználása az vásárlási utalványon feltüntetett határidőhöz és helyhez kötött.

Az vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható.

A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül az A.P.R. Szerszám és Burkolástechnikai Kft. üzletében, az ajándék utalvány kibocsátási értékén árut vagy szolgáltatást vásárolni.

A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. A kibocsátó, illetve a felhasználási hely nem vizsgálja az utalvány tulajdonjogát.

A vásárlási utalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy értékesítéskor élesítésre kerül a kibocsátó rendszerében, valamint az utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk.

Az vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló az áru/szolgáltatás ellenértékének egészben vagy részben történő kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja.

A vásárlásra, minden egyéb tekintetben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás igénybevétele esetén.

A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.

Az utalvány készpénzre nem váltható, érvényes vagy érvénytelen utalvány visszavásárlására a kibocsátó nem nyújt lehetőséget.

Mivel az utalvány készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor az felhasználás helye (üzlet) minden esetben a termék teljes összegéről állítja ki a bizonylatot/számlát.

A vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.

A felhasználás határidejének lejárta utána a fel nem használt utalványok érvényüket veszítik, visszaváltásra vagy hosszabbításra a kibocsátó nem nyújt lehetőséget.

A z  A.P.R. Szerszám és Burkolástechnikai Kft. a felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja, az aktuális feltételeket honlapján és pénztáraiban közzéteszi.

 

A.P.R. Szerszám és Burkolástechnikai Kft.
Budapest, 2021.12.17